Bid voor ons!

Dit is wat Jezus zei over bidden: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.  Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,Bidden-453x391
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Ondanks dat God weet wat we nodig hebben, willen we vragen of jullie met ons mee willen bidden. Daarvoor sturen we met enig regelmaat gebedspunten naar jullie, zodat jullie betrokken kunnen blijven met ons werk, gezin en kerkelijk leven. Maar wat misschien nog belangrijker is, is te bidden voor punten die we niet bij name noemen in onze gebedsbrieven. Denk aan; innerlijke strijd, ontkenning of gevoelens van eenzaamheid en gevechten met onze zonden.

Bid met ons en vraag of er nog speciale dingen zijn waarvoor gebed nodig is. Deel onze gebedspunten; in het gezin, in de kerk en in gebedsgroepen. We doen dit, want wij weten God is groter dan wij, Hij ziet om naar degene die Hem aanbidden.

wimnienke hand

 

 

 

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de gebedsupdate:Ja, ik wil voor en met Wim en Nienke bidden

Uw naam:

Uw E-mail adres: