Jaarverslagen

Op deze pagina wordt het jaarverslag geplaatst. In dit document doen Wim en Nienke verslag van hun activiteiten en het missiewerk dat ze uitvoeren. Verder wordt gereflecteerd op de missionaire impact en hun persoonlijke ontwikkeling. Tenslotte wordt een financieel verslag gedaan van de giften en de uitgaven. Als er naar aanleiding van dit verslag vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de Thuisfrontcommissie.